Globalna Ekonomija

Neverovatno koliko ubistvo jednog lošeg momka u Iraku ima pozitivan uticaj na američku ekonomiju.

Dolar vs. EuroDolar vs. Euro.

Comments

  1. May 12th, 2011 | 20:31

    […] li se mog posta iz 2006 godine sa grafičkim prikazom skoka dolara nakon ubistva jednog lošeg momka u […]

Leave a reply